آموزش حسابداری صنعتی

آموزش حسابداری صنعتی ، این رشته از حسابداری، یکی از زیر شاخه های حسابداری بوده که در شرکت های صنعتی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

حساب کاربری هوشمند نرم افزار هلو

حساب کاربری هوشمند نرم افزار هلو، شرکت نرم افزار هلو، به منظور هوشمندسازی بیشتر این نرم افزار و با توجه به مزایای قفل های نرم افزاری نسبت به قفل هاس سخت افزاری، اقدام به جایگزین کردن قفل سخت افزاری با حساب کاربری هوشمند کرده است.

چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند

چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند؟، قانون مالیات مستقیم افراد مشمول مالیات را به پنج دسته تقسیم بندی کرده است.

چهار اصل حسابداری

چهار اصل حسابداری، علاوه بر مفروضاتی که در امر حسابداری وارد است، به منظور ثبت و گزارشات مالی، به دستورالعمل ها و اصولی نیز نیاز است.

چگونگی انتخاب یک حسابدار برای کسب و کار

چگونگی انتخاب یک حسابدار برای کسب و کار، چنانچه قصد استخدام یک حسابدار را برای کسب و کار خود دارید لازم است از صلاحیت های لازم فرد حسابدار آگاهی داشته باشید تا بتوانید انتخابی درست و اصولی داشته باشید.