تفاوت نرم افزار حسابداری با EPR

تفاوت نرم افزار حسابداری با EPR، امروزه با توجه گسترش روز افزون نرم افزارهای حسابداری، تفاوت بین نرم افزار حسابداری با EPR اندکی سخت می باشد.