چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند
چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند

چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند؟، قانون مالیات مستقیم افراد مشمول مالیات را به پنج دسته تقسیم بندی کرده است.

این افراد موظف اند اظهارنامه مالیاتی خود را در پایان سال مالی به سازمان مالیاتی کشور تسلیم نمایند.


افراد مشمول ارائه اظهارنامه مالیاتی


دسته اول افراد و یا سازمان هایی هستند که دارای املاک بوده و الزامیست برای املاک خود مالیات پرداخت کنند.
دسته دوم افراد ایرانی که مقیم ایران هستند و الزامیست با توجه به میزان درآمد خود در ایران و خارج از ایران موظف به پرداخت مالیات می باشند.
دسته سوم افرادی هستند که ایرانی بوده ولی ساکن خارج از کشور هستند، این افراد باید با توجه به میزان درآمد خود در خارج از ایران مالیات پرداخت کنند.
دسته چهارم افراد حقوقی و یا شرکت هایی هستند که باید در ازای درآمدهایی که در داخل و خارج از ایران کسب می کنند مالیات پرداخت کنند.
دسته پنجم هم افراد و یا شرکت های خارجی که در ایران به کسب و کار مشغول هستند، باید در برابر درآمد کسب شده، مالیات پرداخت کنند.


انواع اظهارنامه مالیاتی در ایران


1- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی: این نوع اظهارنامه در قالب انفرادی و مشارکتی ارائه می شود و در پایان خرداد ماه به اداره امور مالیاتی ارائه می شود.
2- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی: بر اساس این نوع اظهارنامه، شرکت ها تا پایان تیر ماه باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم اداره امور مالیات کشور بکنند.
3- اظهارنامه املاک: بر این اساس تمامی افرادی که املاک خود را اجاره داده اند باید تا پایان تیر ماه اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیات کشور ارائه نمایند.
4- اظهارنامه مالیات بر درامد مشاغل خودرو: بر این اساس، تمامی صاحبان خودرو، اعم از خودروهای باری، مسافربری، تاکسی ها مکلفند تا پایان هر سال مالیات درآمد خود را پرداخت نمایند.


نتیجه پایانی


یادتان باشد کوچکترین اشتباه و خطا در مراحل ارائه اظهارنامه مالیاتی سبب پرداخت هزینه های زیادی می شود برای جلوگیری از این پیشامدها، از مشاور مالیاتی کمک بگیرید.