اهمیت حسابداری در واحدهای تولیدی
اهمیت حسابداری در واحدهای تولیدی

اهمیت حسابداری در واحدهای تولیدی ، حسابداری تولیدی یکی از زیر شاخه های حسابداری به شمار می رود. از آنجا که فرایند تولید در موسات تولیدی بسیار اهمیت دارد

باید مسائل مالی و حسابداری آن نیز به طور ویژه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. این نوع از حسابداری به منظور اداره امور تجاری مورد نیاز می باشد.


نکاتی درباره حسابداری تولیدی


ابتدا باید تعریفی از حسابداری تولیدی داشته باشیم، در این نوع حسابداری وضعیت مالی تجارت در یک سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر شرکت ها از این نوع حسابداری استفاده نکنند در نهایت متحمل ضرر و زیان خواهند شد. با استفاده از حسابداری تولیدی حساب های سازمان به روز نگه داشته می شود و می شود آنها را بر اساس استانداردهای موجود ارزیابی کرد.


اهمیت حسابداری تولیدی در هزینه ها


برای تولید یک حصول باید مواد اولیه و هزینه های تبدلی را فراهم نمود. برای این کار لازم است کلیه هزینه های تولید به واحدهای تولیدی اختصاص داده شوند. هزینه هایی که برای یک واحد تولیدی در نظر گرفته می شود برای ارزیابی موجودی و کالاهای فروش رفته نیز استفاده می شوند. این هزینه ها عبارت است از
مواد خام: این هزینه ها برای تهیه مواد خام و اولیه تخصیص داده می شوند.
نیروی کار مستقیم: این هزینه ها مربوط به حقوق و دستمزد افرادی که مواد اولیه را به کالا تبدیل می کنند، در نظر گرفته می شوند.
هزینه های سربار: این نوع هزینه ها غیر مستقیم بوده و شامل هزینه های تعمیرات و نگهداری، استهلاک، آب و برق و غیره می باشند.


نتیجه پایانی


به عبارتی حسابداری تولیدی تمامی هزینه های تولیدی را برای ارائه محصول تکمیل شده در نظر می گیرد و برای آن بودجه ای ارائه می دهد تا هزینه ها بر اساس برنامه از پیش تعیین شده ای صرف شوند و از ایجاد ابهام و یا ضرر و زیان در سازمان جلوگیری به عمل می آورد.