چطور می توان حسابدار رسمی شد
چطور می توان حسابدار رسمی شد

چطور می توان حسابدار رسمی شد ، یکی از دغدغه های اصلی حسابداران، موضوع رسمی شدن آنها در سازمان و نهادی است که در آن فعالیت دارند. حسابدار رسمی به فردی گفته می شود که توانسته است

با آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران و با اخذ نمره قبولی در این آزمون، به عضویت جامعه حسابداران درآید. این فرد به عنوان حسابدار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می رود.


خدمات حسابداران رسمی


حسابداران رسمی می توانند به صورت گروهی یا فردی با رعایت قوانین و مقررات می توانند خدماتی مانند بازرسی قانونی، مشاور مالی، ارزیاب سهام، پیاده سازی سیستم مالی، داور مالی، ناظر بر تسفیه، خدمات مالی و مالیاتی و خدمات کارشناسی به مراجع قضایی را انجام دهند. در ضمن مهر و امضا حسابداران رسمی نزد قانون یکسان بوده و برتری نسبت به یکدیگر ندارند.


حسابدار رسمی


برای اینکه بتوان به مقام حسابدار رسمی رسید باید حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده و در رشته های مالی و حسابداری تحصیل کرده باشید. در ضمن لازم است دارای شش سال سابقه کاری حسابرسی بوده و در آزمون های گزینه ای و تشریحی حسابداری و حسابرسی نمره قبولی را گرفته باشید. از آنجایی که سازمان امور مالیاتی تمامی سازمان هایی را که دارای ثبت درآمد هستند ملزم به استفاده از خدمات حسابداران رسمی کرده است، حسابداران رسمی از مهم ترین افرادی می باند که سازمان ها همیشه با آنها سر و کار دارند. به عنوان مثال شرکت های بزرگ به منظور حسابرسی داخلی از حسابداران رسمی کمک می گیرند. مثلا شرکتی را در نظر بگیرید که قصد دارد وام دریافت نماید بانک مربوطه فقط در صورت امضای حسابدار رسمی به آن سامان و یا شرکت وام خواهد داد. برای شرکت در مناقصه های دولتی نیز شرکت های پیمانکاری برای تایید صورت های مالی خود از حسابداران رسمی کمک می گیرند.


نتیجه پایانی


حسابدار رسمی قادر است به صورت انفرادی و یا گروهی امور حسابداری را به انجام برساند. امضا و مهر حسابداران رسمی از نظر قانون دارای ارزش یکسانی می باشد.