دوره مالی در حسابداری
دوره مالی در حسابداری

دوره مالی در حسابداری ، برای تعیین میزان موفقیت یک سازمان باید میزان سود واحد تجاری را دانست. برای این منظور لازم است دارایی های آن سازمان را از بدهی های آن کسر کرد.

در نهایت باید این مبلغ به دست آمده را با آورده های شرکت مقایسه کرد. برای همین لازم است در دوره های زمانی معین گزارشات مالی را ارائه داد.


سال مالی


یک دوره مالی یک ساله است که در پایان آن حسابداران و موسسات باید صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی را تحویل دهند. در ایران بیشتر سازمان ها سال مالی خود را با تقویم خورشیدی از ابتدای فرودین تا انتهای اسفند قرار می دهند. بعضی از شرکت ها بر اساس نوع فعالیت مانند واحدهای فعال در محصولات کشاورزی، تاریخ های دیگری را برای سال مالی انتخاب می کنند.


نکات سال مالی و دوره مالی


گاهی اوقات برای اینکه اطلاعات مالی را سریع دریافت کنیم و از سود و زیان شرکت آگاهی داشته باشیم، از دوره های مالی کوتاهتری استفاده می شود. این دوره های کوتاه ممکن است سه ماهه و یا شش ماهه باشند. تمامی شرکت های سهامی عام باید گزارشات میان دوره ای خود را در سه ماه تهیه نمایند. اما معمول ترین دوره مالی یک ساله می باشد. پایین ترین سطح فعالیت واحد تجاری به عنوان پایان دوره مالی در نظر گرفته می شود. بر اساس کاربرد گزارشات می توان گزارشات مالی را در بازه های زمانی کمتری مثلا یک ماهه تهیه نمود. برای بستن سال مالی باید از درست بودن اسناد مربوطه اطمینان کامل پیدا کرد، سپس حساب های موقتی که مانده بستانکار دارند باید به اندازه مبلغ مانده حساب، بدهکار کرد و مانده آنها صفر شود. سپس تمامی حساب هایی موقت که مانده بدهکار دارند را برابر با همان حساب، بستانکار کنیم. برای اینکه این حساب بالانس شود از حساب سود و زیان جاری باید استفاده کنیم، به همین دلیل است حساب های موقت را حساب سود و زیانی نیز می گویند.


نتیجه پایانی


دوره های مالی عموما یک ساله هستند که در برخی از شرکت ها به سه ماهه و شش ماهه و حتی یک ماهه تقسیم بندی می شوند در پایان دوره های مالی باید صورت های مالی تمام و کمال به مدیران مربوطه ارائه شوند.