درباره حسابداری
درباره حسابداری

درباره حسابداری ، حسابداری را می توان به عنوان یک سیستم اطلاعاتی بسیار کارآمد دانست که اطلاعات مالی و اقتصادی یک نهاد و یا سازمانی را دریافت کرده

و بعد از عملیات شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی و خلاصه سازی آن ها را ثبت می نماید و برای تصمیات درست در اختیار صاحبان سازمان قرار داده می شود.


دارایی و بدهی های حسابداری


دارایی های حسابداری از نقد، بانک، موجودی مواد، دارایی های ثابت، موجودی کالا، پیش پرداخت، حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی، سرمایه گذاری می باشد. بدهی ها عبارت از سندهای پرداختنی، حساب های پرداختنی، ذخیره مزایا پایان خدمت کارکنان و تمامی تسهیلات بانکی می باشد. حسابداری در دنیای امروزه با داشتن پیچیدگی ها و گسترگی تاثیر بسیاری در فعالیت های یک سازمان دارد. امروزه تمامی سازمان ها برای عملکرد صحیح نیاز به فعالیت های حسابداری دارند. تجارت امروزه بدون علم حسابداری امکان پذیر نیست.


ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری


مربوط بودن: اطلاعات حسابداری باید از شک و شبهه به دور بوده تا بتواند ابهام و سر درگمی اطلاعات مالی در سازمان را مرتفع سازد. برای این منظور باید اطلاعات مورد نیاز که در دسترس مدیران قرار می گیرند مربوط باشند.
قابلیت مقایسه: افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند باید از اطلاعات مالی سازمان ها استفاده نمایند و برای تصمیم گیری بهتر آنها را با یکدیگر مقایسه نمایند. برای همین اطلاعات مالی باید طوری جمع آوری شوند که قابلیت مقایسه را با اطلاعات مالی دیگر داشته باشند.
قبلیت اتکا: منظور این است که این اطلاعات به حدی قابل اطمینان بوده که مورد اعتماد استفاده کنندگان قرار گرفته و در تمامی صورت های مالی این ویژگی باید وجود داشته باشد.


نتیجه پایانی


حسابداری جز لاینفک هر سازمانی اعم از تجاری، اداری، صنعتی و تولیدی یا حتی خدماتی می باشد و برای اجرای آن لازم است از افراد مجرب و آموزش دید ه استفاده کرد تا بتوان اطلاعات حسابداری را به صورت قابل اطمینان استخراج کرد.