حسابداری نوین چیست
حسابداری نوین چیست

حسابداری نوین چیست ، امروزه در دنیا پیشرفت های زیادی در حوزه حسابداری صورت گرفته است. شرکت ها و موسسات مختلف با یکدیگر ارتباط دارند و این رابطه بر روی مسائل مالی آنها تاثیرگذار است. با گذشت زمان پیچیدگی های بیشتری در ارتباط های مالی افراد و شرکت ها به وجود می آید.

بسیاری از افراد و شرکت ها اطلاعات مالی مورد نیاز خود را از طریق برنامه های مختلف حسابداری به دست می آورند. این مسائل ، جایگاه مهم حسابداری را مشخص می کند.
حسابداری یک سیستم مالی است که عملیات جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات را شامل می شود. در فرایند حسابداری ، گزارش ها و صورت های مالی به شکل های مختلفی تهیه می شوند. نتایج این فرایند در اختیار افراد ذی نفع قرار می گیرد تا بتوانند از آنها استفاده کنند.
امروزه پیشرفت های زیادی در زمینه فناوری اطلاعات در جهان روی داده است. این تغییرات باعث ایجاد تحولات زیادی در سبک زندگی مردم شده است. رشته حسابداری هم تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته و امروزه رویکردهای جدیدی به این رشته وارد شده است.

حسابداری نوین چیست 


این نوع حسابداری ارتباط محکمی با حوزه فناوری اطلاعات دارد و مفاهیم موجود در آن فراتر از حسابداری سنتی می باشد. منظور از حسابداری نوین این نیست که عملیات حسابداری سنتی را به وسیله ابزارهای تکنولوژیک انجام دهند، بلکه حسابداری نوین ، رویکردهای تازه ای را وارد رشته حسابداری کرده است. در واقع در این نوع حسابداری، با استفاده از فناوری اطلاعات (IT)، گزارش ها و صورت های مالی تنظیم می شود. برای مثال در این زمینه می توان به نرم افزارهای مختلف حسابداری مانند اکسل، هلو و ... اشاره کرد. عملیات حسابداری در این نرم افزارها به کمک جدول ها و نمودارهای مختلف صورت می گیرد.

ویژگی ها و خصوصیات یک حسابدار موفق :


یک حسابدار موفق بر روی کار خود تمرکز کافی را دارد. او دانش و تخصص لازم را در زمینه ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات مالی در اختیار دارد. یک حسابدار موفق دارای ظاهری قابل قبول بوده و از نظر شخصیتی ، فردی قابل احترام است. او آداب معاشرت را به خوبی رعایت می کند و توانایی لازم را در مدیریت منابع دارد.


انواع حسابداری :


- حسابداری صنعتی
-حسابداری مالی
-حسابداری دولتی
-حسابداری مدیریت
-حسابداری منابع انسانی